O mozaikách

Nebudu se rozepisovat o historii mozaiky, to není účelem těchto stránek. Snad jen to nejdůležitější a zajímavé.

Mozaika je staré řemeslo. I staré umění. V Evropě se počátky mozaiky objevily ve starém Řecku a největšího rozkvětu dosáhla v době římské říše. Z té doby jich také zůstalo nejvíce zachováno. Většinou zůstaly z celých římských vil zachovány právě jen podlahové mozaiky.

Už tehdy byly vyráběny mozaiky užitkové – podlahy, „obklady“, které byly součástí domu a umělecké mozaiky, např. portréty, které se dělaly na panely a majitel si je při stěhování vysadil a odvezl s sebou.

Dobře vyrobená mozaika z kvalitního materiálu téměř nestárne a vydrží i velmi nelaskavé zacházení. Formou mozaiky je možné vyrobit či ozdobit téměř cokoliv. Pokud si mozaiku zamilujete, brzy zjistíte, že si věci kolem sebe představujete „mozaikově „ – jak by to asi vypadalo, kdyby na tom byla mozaika?

Mozaika je krásná!

Odkazy na zajímavé weby o mozaikách: